โอนเงินไปที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 226-2-50248-4 ชื่อ ระพีพัฒน์ สุธรรมมา บัญชี ออมทรัพย์ จำนวน 15,000 บาท (กรุณาใส่จุดทศนิยมเพื่องายต่อการตรวจสอบ เช่น 15,000.99)

เมื่อโอนเสร็จอีเมลล์มาแจ้งที่ imrapeepat@gmail.com โดยใช้หัวข้อว่า Media Buy Mafia พร้อมทั้งแนบหลักฐานการโอนมาด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ

พี